בית חב"ד הולילנד

מיכאל אבי יונה 2/4

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

פניני ההגדה

לברך על יציאת מצרים? למה כוס לאליהו הנביא? • הגדת הפסח מלאה בפנינים ופרפראות. קיבצנו עבורכם את המעט והמובחר גם על-פי פנימיות התורה

סיפור יציאת מצרים

מדוע אין מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים?

הדבר דומה לברכת המזון שאין מברכים לפניה:"לברך על ברכת המזון". במילים פשוטות יותר:ההגדה היא דיבור של ברכה , ואין מתקנים ברכה לברכה, כמו שלא תיקנו ברכה לברכת המזון.

הא לחמא עניא

ההקדמה לעריכת הסדר היא ההכרזה: "כל דיכפין ייתא ויכול"(כל הרעב יבוא ויאכל).

מאחר שכל ישראל ערבים זה בזה, לא יכול יהודי להיות בן חורין אמיתי כל עוד נמצא יהודי אחר במצב שאינו מאפשר לו להיות בן חורין. לכן מחובתו של כל אחד לדאוג בראש ובראשונה לאותו יהודי ולהזמינו אל שולחן הסדר שלו. רק אז יוכל גם הוא לקיים את הסדר ולצאת לחירות.

ארבעה בנים

המשותף לכל ארבעת הבנים, שלמרות ההבדלים שביניהם כולם יושבים אל שולחן הסדר. אפילו הרשע בא אל הסדר,אם כי הוא שואל:"מה העבודה הזאת לכם". מזה אנו רואים כי לפחות יש לו איזשהו יחס ליהדות.

בדורינו אנו מגלים כי ישנו גם "בן חמישי". זהו אותו יהודי שנותק כל כך מהיהדות, עד שאינו יודע כי פסח היום. הוא אינו נמנה בין הבנים משום שהוא אינו מופיע כלל לסדר…

החובה המוטלת עלינו היא להגיע גם אל הבן החמישי, לקרבו באהבה וחיבה אל היהדות, התורה ומצוותיה.

נאמר בכתבי הארי ז"ל, שארבעה בנים הם כנגד ארבעה כוסות.לפי זה יוצא שהכוס השניה, שעליה אומרים את עיקר ההגדה,היא דווקא כנגד הבן הרשע.

ההסבר לכך:שגאולת מצרים לא היתה גאולה מושלמת, שהרי אחריה עדין היו בני ישראל בגלות והיות שהתנאי העיקרי לגאולה הוא אחדות, לכן עיקר המאמץ צריך להיות במקום שהעבודה קשה יותר ולכן עיקר קריאת ההגדה היא בזמן הכוס השניה, המכוונת כנגד הבן הרשע.

כוסו של אליהו

את המנהג להעמיד על שולחן הסדר כוס חמישית, כוסו של אליהו הנביא, לא מצאנו (בגלוי)בדורות הקודמים, והוא התגלה והתפשט בדורות האחרונים דווקא.

אפשר לומר כי ההסבר לכך נעוץ בעובדה שכוס זו קשורה באמונה בביאת המשיח ומבשר הגאולה הלא הוא אליהו הנביא. לכן, ככל שמתקרבת הגאולה,מתחזקת לקראתה אמונה זו והיא מאירה יותר עד לכדי גילוי.

פתיחת הדלת

חכמינו ז"ל אמרו:"מה שהוא עושה-הוא אומר לישראל לעשות.היות שהקב"ה ציווה אותנו לפתוח את הדלת בליל הסדר, מובן שגם הקב"ה נוהג כך:בלילה זה הוא פותח לרווחה את כל הדלתות והשערים ולכן כל יהודי מסוגל להגיע למדרגות נעלות ביותר בלילה הזה.

כל ימי חייך-להביא לימות המשיח

כל ימי חייך אתה צריך לפעול ולהשתדל-"להביא לימות המשיח"-שיבוא המשיח.

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה